Logo testlablier

Indien je graag een voorbeeldverslag wenst, graag een seintje via mail.

We garanderen een testafname binnen twee weken!

Intelligentie

Intelligentie zegt iets over hoe goed je kind zich kan aanpassen aan verschillende situaties en over de mate waarin hij of zij over vaardigheden beschikt die daarin van hem of haar verwacht worden. 

Daarnaast zegt het iets over het gemak waarmee hij of zij de wereld om zich heen begrijpt en in staat is om informatie uit de omgeving te verwerken en er betekenis aan te geven door erover na te denken.
Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties.

Intelligentie wordt uitgedrukt in het intelligentiequotiënt (IQ).

testlab lier

De praktijk

In de praktijk kan je terecht voor diagnostiek.

We zijn gespecialiseerd in onderzoek naar intelligentie bij kinderen en jongeren van 2.5 tem 16 jaar.

Blog Testlab Lier

Goede voornemens?

Goede voornemens, een jaarlijkse traditie die ons optimisme aanwakkert. Maar wist je dat deze doelstellingen een subtiele, maar significante invloed kunnen hebben op onze cognitieve

Hebben de feestdagen een invloed op ons IQ?

Een Analyse van Positieve en Negatieve Invloeden De feestdagen brengen doorgaans een sfeer van vreugde en samenzijn met zich mee. Positieve emoties, ontspanning en de

Cliënten aan het woord

Margriet D
Margriet D
Read More
Snel geholpen! Afname verliep vlot, mijn zoontje voelde zich helemaal op zijn gemak.
Helga VDP
Helga VDP
Read More
Had na de afname nog wat vragen, gelukkig heb ik Raf nog enkele keren kunnen / mogen bellen. Wat een service!
Previous
Next