Intelligentietest

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten te bepalen.

Wij maken gebruik van de WPPSI-IV NL (2.5j tem 7j) en de WISC-V NL (6j tem 16j). Beide testen maken deel uit van de ‘Wechsler’ familie.

De WPPSI-IV en de WISC-V zijn zeer nuttige instrumenten om het cognitief functioneren van kinderen vast te stellen: niet alleen is het mogelijk om inzichten te krijgen in de capaciteiten van kinderen, maar ook om eventuele oorzaken van leerproblemen te identificeren.

Een intelligentieonderzoek geeft dus een beeld van de sterke kanten van jouw kind en laat ook zien met welke vaardigheden jouw kind meer moeite heeft. Als er grote verschillen zijn tussen de sterke en zwakke kanten, dan kan dit o.a. leiden tot 

  • faalangst, 
  • een laag zelfbeeld, 
  • onzekerheid of 
  • spanningsklachten.

Intelligentieonderzoek kan afgenomen worden:

  • In kader van terugbetaling logopedie
  • als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid, een leer- of ontwikkelingsstoornis
  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de cognitieve mogelijkheden