Werkwijze

Een aanvraag voor een IQ-test kan gebeuren op eigen initiatief of na doorverwijzing.

Voorafgaand aan de test voorzien we een intakegesprek met (één van) de ouders. Aansluitend nemen we de intelligentietest af bij je kind. Hierbij kan je als ouder niet aanwezig zijn.

De afnameduur van de test bedraagt 1,5 uur. Onmiddellijk na de afname worden samen de eerste resultaten besproken.

Later bezorgen we je het uitgebreide schriftelijke verslag.

Digitaal

Bij ons gebeurt de afname digitaal.

Dit heeft heel wat voordelen:

  • Aantrekkelijk voor kind / jongere
  • Meer nauwkeurige testresultaten
  • Meer tijd en ruimte voor observatie

We hebben zelf geen wachtruimte.
Je kan als ouder eventueel wachten bij onze buren, broodjesmarkt De Knapzak.