Je bekijkt nu WISC WAT? WISC 5!

WISC WAT? WISC 5!

De WISC-5 staat voor de vijfde versie van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Het is een gestandaardiseerde intelligentietest die specifiek is ontworpen om de cognitieve vaardigheden en intelligentie van kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar en 11 maanden te meten.

Subtests

De WISC-5 bestaat uit verschillende subtests die verschillende aspecten van intelligentie meten, waaronder verbale begrip, visueel-ruimtelijk redeneren, fluïde redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De test is bedoeld om een breed scala aan cognitieve vaardigheden en competenties te beoordelen.

Scores

De WISC-5 is gebaseerd op een recente steekproef van kinderen die representatief is voor de huidige populatie. Hierdoor kunnen de scores van een kind worden vergeleken met die van leeftijdsgenoten op basis van de specifieke normen van de WISC-5.

Het gebruik van de WISC-5 kan helpen bij het identificeren van cognitieve sterke en zwakke punten, het beoordelen van intellectuele ontwikkeling en het verkrijgen van inzicht in het cognitieve functioneren van een kind.

In onze praktijk wordt de test digitaal afgenomen. Digitale afname biedt enkele voordelen:

  • gestandaardiseerde instructies
  • automatische scoring

Bij de digitale afname krijgt het kind de instructies en vragen te zien op een tablet en geeft het zijn antwoorden via touchscreen.